Co je to Tech Gate Prague?

Již delší dobu hledá řada zemí co nejefektivnější způsob, jak podpořit a rozvinout  rozvoj  nových high technologií.

            U investorů stoupá poptávka po nových, moderních technologických řešeních a firmách, které mají konkrétní tržní výsledky, nebo na ně alespoň aspirují.

 „ Akcelerátory, inkubátory, spinoffy, technologická centra, technoparky, startupy atp.“ - termíny, které  často v této oblasti slýcháváme, dokládají konkrétní aktivity v dané problematice.

Výstupy z těchto aktivit však bývají rozdílné v závislosti na pojetí, teritoriu, zkušenostech, existenci a struktuře spolupráce atd.

Neexistuje jednotný model či recept na úspěch v této oblasti, který by šel univerzálně uplatnit pro celý svět, pro všechny ekonomiky a lidské mentality.

Platí však jedno pravidlo. Čím více různých subjektů do dané aktivity zapojíme a provážeme ke spolupráci, tím lepší výsledek můžeme očekávat !

V ČR se bohužel zatím aktivně spolupracující subjekty příliš nevyskytují.

Státní správa v podpoře nových účinných iniciativ také prakticky nic nepodniká a tak se pozice naší země v oblasti rozvoje nových technologií  dopředu  nijak neposouvá, i když bychom k tomu měli velice dobrý potenciál

 

Tech Gate Prague je společný projekt Czech ICT Alliance a HIGH TECH PARK